Maatvoering

Vanwege de garantiebepalingen is het belangrijk dat u direct na de ingebruikneming het serienummer en de aankoopdatum via email crop@planet.nl aan ons doorgeeft.

 

Het serienummer bevindt zich aan de rechter binnenzijde van de romp, bereikbaar zoals hieronder op de foto aangegeven.